PALVELUMME

TÄHTITARKASTUS- ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS YTM

Asuntokaupan kuntotarkastus on syytä suorittaa aina asuntokaupan yhteydessä tai kun muuten halutaan selvittää rakennuksen kunto. Kuntotarkastus antaa puolueetonta tietoa rakennuksen kunnosta kaikille osapuolille. Ammattitaitoisesti tehty kuntotarkastus vähentää myös asuntokaupan jälkeisten riitojen riskiä.

 

YTM-kuntotarkastus suoritusohjeen KH 90-00394 mukaan

YTM-kuntotarkastus tarkoittaa yhteisen toimintamallin (YTM) ja suoritusohje KH 90-00394 mukaan tehtävää asuntokaupan kuntotarkastusta. YTM ohjaa kuntotarkastustoimintaa Suomessa ja se on laadittu Ympäristöministeriön johdolla yhtenäistämään ja selkeyttämään asuntokaupan kuntotarkastusta.

Yhteisessä toimintamallissa on sitouduttu noudattamaan  Suoritusohjetta KH 90-00394, jonka mukaisesti kuntotarkastus suoritetaan ja raportti laaditaan.

 

Kuntotarkastuksen kohdekäynti kestää kohteesta riippuen noin 3-5 tuntia. Tarkastuksen alussa kuntotarkastaja suorittaa alkuhaastattelun, jossa käydään läpi kohteen rakennusteknisiä tietoja sekä korjaushistoriaa. Kuntotarkastuksen jälkeen käydään yhdessä eri osapuolien kanssa ns. suullinen yhteenveto korjaustarpeista, riskeistä sekä muista merkittävistä rakennukseen liittyvistä seikoista. Kuntotarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka toimitetaan eri tilaajaosapuolille.

Kuntotarkastus suoritetaan pääosin rakennetta rikkomattomin menetelmin, mutta ns. riskirakenteiden osalla rakenteen kuntoa selvitetään tarkemmin rakennetta avaamalla. Riskirakenteiden lisäksi rakenneavauksia voidaan tehdä myös muihin rakenneosiin, mikäli tarkastaja näkee tämän tarpeelliseksi.

Rakenteiden avaus tehdään vain omistajan suostumuksella.


KUNTOTARKASTUS-VAIHEET TIIVISTELMÄ:

1) Tiedonkeruu: Myyjälle lähetetään täytettäväksi alkuhaastattelulomake sekä toimintaohjeet ja sopimus peruutusehtoineen. Mikäli tilaajia/maksajia on useampia, heille lähetetään myös sopimukset peruutusehtoineen.

2) Alkuselvitystyö: Alkuhaastettelulomake, myyntiesite ja muihin kiinteistön asiakirjoihin tutustuminen

(Etukäteen ja kohteessa) 

3) Tarkastuskäynti 2-4h (Kohteessa)

4) Yhteenveto: Tarkastaja tekee suullisen yhteenvedon tarkastuksesta (Kohteessa) 

5) Raportointi: Tarkastaja laatii tarkastuksen jälkeen kirjallisen raportin, jonka tilaaja(t) saa ilmoittamaansa sähköpostiin. Mikäli sähköpostia ei ole, lähetämme sen kirjeitse. 

ESITE KUNTOTARKASTUS

 

 

RIVITALOHUONEISTON KUNTOTARKASTUS alk. 790€ (sis.alv)

Rivitalohuoneiston kuntotarkastuksessa tarkastetaan kohteena oleva asunto KH 90-00394-suoritusohjetta noudattaen. Kuntotarkastuksessa tutkitaan kyseisen asunnon osalta julkisivut, katto ja rakennuksen vierusta , sekä sisäpuolelta kaikki kulkuaukolliset tilat. 

Rivitalohuoneiston kuntotarkastusta suositellaan tehtäväksi asuntokaupan yhteydessä 1960-1990 luvulla valmistuneisiin taloyhtiöissä oleviin huoneistoihin. Suurin rivitalojen rakennusbuumi sijoituu 1960-1980 luvulle jolloin suosittiin matalaa perustamistapaa. Tämä tunnetaan myös nimellä vale- tai piilosokkeli. . Tällöin lattiapinta on tyypillisesti maanpinnan tasalla, jolloin maaperän kosteus pääsee vaurioittamaan puurakennetta ja rakennuksen sokkeli pääsee kastumaan. Tällä ajanjaksolla valmistuneissa taloista saattaa myös puuttua sala-ojajärjestelmä tai se on voinut muuttua toimimattomaksi 50 vuoden aikana.  Rakenteelle voi myös aiheuttaa lisävaurioita  rakennuksen vierustalla kasvava kasvisto. 

Mikäli epäilyttävästä rakenteesta ei saada selvyyttä ainetta rikkomattomin menetelmin, kuntotarkastaja suosittelee rakenteenavausta tai lisätutkimuksia tapauksesta riippuen. Kuntotarkastajamme, ketkä ovat rakenneteknisiä asiantuntijoita, arvioivat lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja taloautomaatiotekniikkaa näkyvin osin ja iän perusteella. Reikien poraamiseen sekä isompien avausten tekemiseen tarvitaan aina taloyhtiön kirjallinen lupa. Mikäli lisätutkimuksia tarvitaan, tehdään niistä erillinen sopimus.

 

OSTAJAN KIERROS alk. 250€ (sis.alv)

Mikäli myynnissä olevaan kotiin on suoritettu  Tähtitarkastuksen teettämä Asuntokaupan kuntotarkastus ennen, kuin ostajaehdokas on ollut tiedossa, suosittelemme ostajaehdokkaalle palveluamme Ostajan kierros.

Ostajan kierroksella käydään läpi ostajaehdokkaan kanssa puolueettomasti toteutetun kuntotarkastusraportin ja tarkastetun kohteen läpikäynti. Tämä palvelu on suunniteltu auttamaan ostajaehdokasta ymmärtämään kuntotarkastusraportissa esitetyt havainnot ja myynnissä olevan asunnon sen hetkisen kunnon.

Ostajan kierros antaa myös mahdollisuuden ostajaehdokkaan kysyä tarkastajalta vinkkejä myös talon kunnossapitoon liittyen.

 

TERVETULOA SÄHKÖISEEN AJANVARAUSJÄRJESTELMÄÄMME!! 

AJANVARAUSKALENTERI

 

 

 

 Lisätietoa palveluista
 Rekry
 Palaute
 Kehitysehdotus
 Yhteistyöehdotus
 Lisätietoa tehdystä tarkastuksesta
 Laskutus
 Joku muu

Tarpeeseesi soveltuvaa palvelua

Ammattitaitoiset kuntotarkastajamme tarkastavat asunnot ja kiinteistöt asuntokaupan yhteydessä.

Tarkastuksia voidaan soveltaa myös tilanteisiin, joissa halutaan kartoittaa kiinteistön yleiskunto mahdollista peruskorjausta varten, tai jos kiinteistössä epäillään home- tai kosteusvaurioita.