Soita meille - 050 505 9681

      

AJANKOHTAISIA UUTISIA

Ajankohtaista

  

 • Haja-asutusalueiden jätevesisuunnitelma

  Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100m päässä rannasta. Tälläisillä haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä.

  Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Järjestelmä rakentamiseksi täytyy kiinteistön omistajan rakennuttaa kiinteistölleen sopiva jätevesienkäsittelynjärjestelmä riippuen kiinteistön jätevesimäärästä, tontin maaperästä ja maaston muodosta.

  Imeytys/suodatuskentän suunnittelun laatimista varten tontilla täytyy tehdä mm. maastokatselmuksia ja korkomittauksia. Myös olemassa olevien kaivojen kunto on syytä tarkistaa tässä vaiheessa. 

  Asetus ei koske rakennuksia, jotka on kytketty viemäriverkostoon tai joissa on kantovesi ja kuimakäymälä. Nämäkin kiinteistöt tarvitsevat kuitenkin jätevesiselvityksen.

    Takaisin