Palvelut

 

Tähtien arvoista palvelua

Kuntotarkastus


Asuntokaupan kuntotarkastus on syytä suorittaa aina asuntokaupan yhteydessä tai kun muuten halutaan selvittää rakennuksen kunto. Kuntotarkastus antaa puolueetonta tietoa rakennuksen kunnosta kaikille osapuolille. Ammattitaitoisesti tehty kuntotarkastus vähentää myös asuntokaupan jälkeisten riitojen riskiä.

Tähtitarkastus Oy:n kuntotarkastus ja raportointi suoritetaan aina asuntokaupan kuntotarkastuksen virallista suoritusohjetta KH 90-00394 noudattaen.

Kuntotarkastuksen kohdekäynti kestää kohteesta riippuen noin 2-5 tuntia. Tarkastuksen alussa kuntotarkastaja suorittaa alkuhaastattelun, jossa käydään läpi kohteen rakennusteknisiä tietoja sekä korjaushistoriaa. Kuntotarkastuksen jälkeen käydään yhdessä eri osapuolien kanssa ns. suullinen yhteenveto korjaustarpeista, riskeistä sekä muista merkittävistä rakennukseen liittyvistä seikoista. Kuntotarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka toimitetaan eri tilaajaosapuolille.

Kuntotarkastus suoritetaan pääosin rakennetta rikkomattomin menetelmin, mutta ns. riskirakenteiden osalla rakenteen kuntoa selvitetään tarkemmin rakennetta avaamalla. Riskirakenteiden lisäksi rakenneavauksia voidaan tehdä myös muihin rakenneosiin, mikäli tarkastaja näkee tämän tarpeelliseksi. Rakenteiden avaus tehdään vain omistajan suostumuksella.

Kuntotarkastus: alkuhaastattelulomake
Kuntotarkastus: toimintaohjeet


Jälkikonsultointi


Tähtitarkastus Jälkikonsultointi

Tarkastuksen jälkeen tilaajan  toivomuksesta kohteessa tehtävä kierros, jossa arvioidaan ongelmakohtien rakenneratkaisuja ja kustannuksia jo tehdyn Tähtitarkastus Oy:n kuntotarkastuksen pohjalta.


Salaojakuvaus


Salaojien videokuvauksen tarkoituksena on selvittää salaojien kunto kuvaamalla putket. Samanaikaisesti selvitetään salaojan korkeusasema rakennuksen alimpaan lattiatasoon nähden.

Raportissa merkitään pohjapiirustukseen salaojaputken vauriokohdat sekä kerrotaan toimenpide-ehdotukset jatkotoimenpiteitä varten. Raporttiin lisätään kuvia videotallenteesta jotta asiakas saa havainnollisen tiedon miltä salaojaputkessa näyttää.

Tukkeutuneen, huoltamattoman tai väärin asennetun salaojituksen tai viemäröinnin suurimpia ongelmia rakennukselle ovat erilaiset kosteusongelmat. Koska salaoja- ja viemärijärjestelmät sijaitsevat maan pinnan alapuolella on asukkaan vaikea havaita niissä ongelmia ennen kuin on liian myöhäistä.


Maaperätutkimus


Tähtitarkastus Maaperätutkimus

Maaperätutkimus ja pintavaaitus on suositeltavaa toteuttaa ennen tontin myyntiä.  Etenkin, jos tontin maaperän pilaantuneisuutta on syytä epäillä, on hyvä muistaa, että kiinteistön omistaja on vastuussa maaperän kunnosta sitä myydessään. Maaperätutkimus- ja pintavaaitusaineiston perusteella kohteelle laaditaan perustamistapalausunto, josta selviää maapohjan rakenne.

Maaperätutkimus, esite


Kosteusmittaus


Osakehuoneistoihin (kerros- ja rivitalot) suoritetaan kuntotarkastuksen sijaan kosteusmittaus. Kosteusmittauksessa käydään läpi kaikki asunnon märkätilat ja vesipisteiden läheiset alueet. Kosteusmittauksesta toimitetaan aina kirjallinen raportti. Kohdekäynti kestää kohteesta riippuen 0,5-1,5 tuntia.

Kosteusmittaus tehdään märkätilojen kunnon ja korjaustarpeen sekä tarvittavien korjaustöiden kiireellisyyden selvittämiseksi. Märkä- ja kosteisiin tiloihin kuuluvat yleisesti keittiö, wc-tilat, pesuhuone, sauna ja kodinhoitohuone. Pintakosteusmittauksen teemme pääosin silmämääräisesti rakenteita avaamatta. Epäilyttävissä tapauksissa (esim. poikkeuksellisen korkeat pintakosteuslukemat) rakenteen kosteus tarkastetaan rakenteeseen porattavien reikien kautta.

Tähtitarkastus Kosteusmittaus


Asbestikartoitus


Terveydelle vaarallista asbestia löytyy lähes jokaisesta vanhasta rakennuksesta. Laki vaatii asbestikartoituksen tekoa kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin, joissa on tarkoitus tehdä remonttia tai purkaa rakenteita. VTT-sertifioitu asiantuntijamme tekee kartoitukset kohteen vaatimassa laajuudessa kustannustehokkaasti ja turvallisesti.


Energiatodistus


Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta olemassa oleviin rakennuksiin ja uudiskohteisiin. Uudiskohteisiin sisältyy myös rakennuksen tasauslaskelmat ja energiaselvitys.

Tähtitarkastus Energiatodistus


Erikoisetsintäkoira (homekoira)


Tähtitarkastus Erikoisetsintäkoira

Erikoisetsintäkoira eli homekoira on korvaamaton kumppani. Tähtitarkastus tekee homeiden ja luteiden etsitään keskittyneitä erikoisetsintäkoiratutkimuksia kaikkiin yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin.

Tähtitarkastus Oy:llä on Suomen ensimmäinen homeiden ja luteiden etsintään virkatasoisen erikoisetsintäkoulutuksen saanut homekoira, Ruutipussi Åriana ”Helmi”. Helmi on rodultaan belgianpaimenkoira malinois. Helmin koulutus alkoi jo koiran ollessa 2 kuukauden ikäinen ja koulutus on kaikkiaan hieman yli vuoden mittainen. Koiran koulutuksesta on vastannut Minna Pessi-Ahokas. Minna on kouluttanut kymmenen vuoden aikana lukuisia koiria erikoistehtäviin niin Suomen viranomaisille (mm. Poliisi, puolustusvoimat) kuin ulkomaisille viranomaistahoille (mm. Yhdysvaltain armeija).

Homekoiran ohjastajana toimii 30 vuoden koirankoulutuskokemuksen omaava ja mm. puolustusvoimain sotakoira-ansiomerkillä palkittu Ville Kalliomäki.

Homeiden etsinnässä homekoiraa käytetään aina Tähtitarkastus Oy:n rakennusteknisen asiantuntijan kanssa. Näin saadaan paras lopputulos esimerkiksi ns. riskirakenteiden tutkimisen apuvälineenä ja mahdolliset ”turhat merkkaukset” voidaan poissulkea.


Huoneistoalamittaus


Yhtiöjärjestyksessä ilmoitettu huoneistoala ei aina pidä paikkaansa, koska pinta-alatieto on voitu vanhoissa taloyhtiöissä laskea epäselvin perustein. Toisaalta se on voinut muuttua asuntojen muutosten tai yhtiöjärjestyksen muutoksien yhteydessä. Etenkin vanhojen kerrostalohuoneistojen neliöissä voi olla suuriakin heittoja. Mittaamme huoneistosi pinta-alan lasermittauslaitteilla SFS-standardin 5139 ja RT12-10277 vaatimusten mukaisesti sekä uusiin että vanhoihin kerros- ja rivitaloihin. Teemme mittauksista kirjallisen raportin, jossa on määritetty pinta-ala, mittausperusteet ja määritetty mittaustarkkuus.

Tähtitarkastus Huoneistoalamittaus


Sisäilmamittaus


Tähtitarkastus Sisäilmamittaus

Kosteus- ja homevauriot voivat aiheuttaa esimerkiksi hengitysoireita, infektioita ja astmaa. Sisäilmatutkimuksessa selvitämme rakennuksen sisäilman epäpuhtaudet sekä niiden tuottajat ja pitoisuudet.